> Zarządzenie nr 17/21 Wójta Gminy Komańcza z dnia 11 lutego 2021r.

Zarządzenie nr 17/21 Wójta Gminy Komańcza z dnia 11 lutego 2021r.


w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Komańcza miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1319), Wójt Gminy Komańcza zarządza, co następuje:

§1.

Wyznacza na obszarze Gminy Komańcza tablice ogłoszeń, jako miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Komańcza w okręgu wyborczym nr 4 zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021r.

§2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komańcza oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Komańcza.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-02-11
Sporządzone przez: Marta Petryk
Data udostępnienia: 2021-02-16 13:25:43
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 305