2021

Utworzony: 2021-03-24 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Marta Petryk

Zarządzenie nr 33/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie zasad składania i analizowania oświadczeń majątkowych
Utworzony: 2021-03-29 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Marta Petryk

Zarządzenie nr 34/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie skróconego czasu pracy i ustalenia dnia wolnego od pracy pracownikom Urzędu Gminy w Komańczy.
Utworzony: 2021-03-31 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Zarządzenie nr 35/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2021 r.
Utworzony: 2021-04-08 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Zarządzenie nr 36/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 8 kwietnia 2021 r.

w sprawie określenia formy przekazywania Wójtowi Gminy Komańcza sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych
Opublikowany: 2021-04-19 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Maria Błażowska

Zarządzenie nr 37/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Komańcza w 2021 roku
Opublikowany: 2021-04-26 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Maria Błażowska

Zarządzenie nr 38/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Komańcza w 2021 roku.
Utworzony: 2021-04-14 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Zarządzenie nr 39/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2021 r.
Utworzony: 2021-04-20 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Tomasz Zieliński

Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 20 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn: „Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku Urzędu Gminy w Komańczy”.
Utworzony: 2021-04-20 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Iwona Miszczyszyn

Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 20 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Utworzony: 2021-04-21 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Zarządzenie nr 42/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2021 r.