2021

Utworzony: 2021-04-21 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Paweł Rysz

Zarządzenie nr 43/2021 Wójta Gminy Komańcza  z dnia 21 kwietnia 2021 roku

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Komańczy
Utworzony: 2021-04-22 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc

Zarządzenie nr 44/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 22 kwietnia 2021r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej
Opublikowany: 2021-04-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Monika Guśtak

Zarządzenie nr 45/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy
Opublikowany: 2021-05-20 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Zarządzenie nr 46/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2021 r.
Opublikowany: 2021-05-07 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc

Zarządzenie nr 47/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 07 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych
Opublikowany: 2021-05-13 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Jolanta Wewiurska

Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 10 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bez przetargu
Opublikowany: 2021-05-14 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Paweł Rysz

Zarządzenie nr 49/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 11 maja 2021 r.

w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 104/2019 z dnia 30 września 2019r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
Opublikowany: 2021-06-01 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Iwona Miszczyszyn (Inspektor)

Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 maja 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Utworzony: 2021-05-13 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Zarządzenie nr 51/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2021 r.
Opublikowany: 2021-05-24 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Renata Kusy

Zarządzenie nr 52/2021 Wójta Gminy Komańcza - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie reorganizacji struktur formacji Obrony Cywilnej na terenie Gminy Komańcza