> Zarządzenie nr 13/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 9 lutego 2021 r.

Zarządzenie nr 13/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 9 lutego 2021 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.”Bankowa obsługa budżetu Gminy Komańcza oraz jej jednostek organizacyjnych tj. jednostek budżetowych i gminnej jednostki kultury”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) art. 19 ust. 2 i 3. Art. 20, art. 21 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. u. z 2019. poz 1843 z późn. zm.)

zarządza, co następuje :

§1

Powołuje się Komisję Przetargową do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.:”Bankowa obsługa budżetu Gminy Komańcza oraz jej jednostek organizacyjnych tj. jednostek budżetowych i gminnej jednostki kultury”. W następującym składzie:

  1. Monika Guśtak- przewodnicząca
  2. Joanna Kruczek- sekretarz
  3. Katarzyna Rzepka- członek

§2

Organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członka komisji określa Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Komańcza z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-02-09
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka
Data udostępnienia: 2021-02-11 08:06:33
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 464