> Zarządzenie nr 20/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 18 lutego 2021r.

Zarządzenie nr 20/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 18 lutego 2021r.


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Komańczy

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020.713), art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) oraz § 2 Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Komańczy oraz wolne stanowisko kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Komańcza wprowadzonego Zarządzeniem nr 15/2020 Wójta Gminy Komańcza z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Komańczy

zarządzam co następuje:

§1

  1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:
    1. Paweł Rysz- Przewodniczący
    2. Monika Guśtak – Członek
    3. Jacek Janas - Członek
  2. Zadaniem Komisji Rekrutacyjnej jest przeprowadzenie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego gminy i gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy w Komańczy.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Sporządzone przez: Marta Petryk
Data udostępnienia: 2021-02-19 12:26:16
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 430