> Zapytanie ofertowe - roboty budowlane na zadaniu pn. „Remont drogi gminnej wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 71/3 w m-ci Czystogarb”.

Zapytanie ofertowe - roboty budowlane na zadaniu pn. „Remont drogi gminnej wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 71/3 w m-ci Czystogarb”.


ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania zamówienia obejmującego przedmiot zamówienia -roboty budowlane.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane za zadaniu pn. „Remont drogi gminnej wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 71/3 w m-ci Czystogarb”.


Data wytworzenia: 2024-04-25
Sporządzone przez: Barbara Cyran (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-04-25 15:48:37
Rodzaj zamówienia: Przetarg
Termin składania ofert: 2024-05-06 10:00:00
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 123