Zapytania Ofertowe

Utworzony: 2021-09-03 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Kamila Sobolak (Inspektor)

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Komańcza.

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Komańcza.
Utworzony: 2021-07-19 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Tomasz Zieliński (Podinspektor)

Zapytanie ofertowe - Odkrzaczanie gruntów rolnych

Zapytanie ofertowe Usługa polegająca na realizacji zadania pn. „Odkrzaczanie gruntów rolnych”
Utworzony: 2021-07-05 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Tomasz Zieliński (Podinspektor)

Zapytanie ofertowe - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębię – Rzepedź dz. o nr ewid. 49/2, 53/2, 50/2, 58/1, 60/3, 47/2, 57/1, 47/4, 59/1, 51/2, 48/2, 3/39, 54/2, 55/1, 55/5, 56/3

Roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębię – Rzepedź dz. o nr ewid. 49/2, 53/2, 50/2, 58/1, 60/3, 47/2, 57/1, 47/4, 59/1, 51/2, 48/2, 3/39, 54/2, 55/1, 55/5, 56/3"
Utworzony: 2021-06-29 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Tomasz Zieliński (Podinspektor)

Zapytanie ofertowe - Roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn. Wymiana przepustu na  drodze gminnej położonej na działce nr ewid. 511/5, 539/2, 96/4, 665/3, 92/2 w m. Komańcza

Roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn. „Wymiana przepustu na  drodze gminnej położonej na działce nr ewid. 511/5, 539/2, 96/4, 665/3, 92/2 w m. Komańcza”
Opublikowany: 2021-05-20 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Tomasz Zieliński

Zapytanie ofertowe - Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego zadania pn. Zaadaptowanie dworca PKP w Komańczy na potrzeby Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich.

Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego zadania pn. „Zaadaptowanie dworca PKP w Komańczy na potrzeby Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich.”
Opublikowany: 2021-04-29 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Tomasz Zieliński

Zapytanie ofertowe - Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb

Zapytanie ofertowe - Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb
Opublikowany: 2021-04-20 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Kamila Sobolak

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usługi polegającej na bieżącym funkcjonowaniu i obsłudze Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Szczawnem

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania zamówienia obejmującego:
Opublikowany: 2021-01-28 | Autor: Tomasz Rachwał

Wykonanie wolnostojącej konstrukcja pod reklamę o elementach prefabrykowanych nie związanych stale z gruntem

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania zamówienia obejmującego: Wykonanie wolnostojącej konstrukcja pod reklamę o el
Opublikowany: 2021-02-01 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Bankowa obsługa budżetu Gminy Komańcza oraz jej jednostek organizacyjnych tj. jednostek budżetowych i gminnej instytucji kultury

Bankowa obsługa budżetu Gminy Komańcza oraz jej jednostek organizacyjnych tj. jednostek budżetowych i gminnej instytucji kultury
Opublikowany: 2021-01-27 | Autor: Tomasz Rachwał

Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku Urzędu Gminy w Komańczy

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania zamówienia obejmującego: Roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn