> Zapytanie ofertowe - usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji

Zapytanie ofertowe - usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji


ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania zamówienia obejmującego usługi.

Przedmiotu zamówienia:
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Komańcza”

 


Data wytworzenia: 2024-06-06
Sporządzone przez: Tomasz Zieliński (Podinspektor)
Data udostępnienia: 2024-06-06 15:33:14
Rodzaj zamówienia: Przetarg
Termin składania ofert: 2024-06-14 12:00:00
Termin otwarcia: 2024-06-14 12:15:00
Opublikowane przez: Edyta Opar
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 104