> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 4 czerwca 2024 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 4 czerwca 2024 r.


Zgodnie z art. 49 §2, art. 49a oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej spinającej istniejące zlewnie Komańcza z Rzepedzią wraz z rozbudową sieci w miejscowości Jawornik- etap IV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 506/2, 563, 482/1, 562, 481, 480/3, 480/1, 477/1, 472/2, 560/1, 472/11, 472/10, 560/2, 474/1, 474/2, 471/8, 471/6, 471/7, 471/9, 471/4, 471/3, 467/3, 467/2 - obręb Komańcza.

STRONY POSTĘPOWANIA

mogą składać uwagi i wnioski oraz zapoznać się, przed wydaniem decyzji, z całością zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie w Urzędzie Gminy Komańcza pok. 201 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.


Data wytworzenia: 2024-06-04
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-06-04 12:28:58
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Edyta Opar
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 45