> Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 9/33/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 9/33/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.


w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Komańcza o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Komańcza z wykonania budżetu gminy za 2021 r.


Data wytworzenia: 2022-06-08
Sporządzone przez: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie (RIO)
Data udostępnienia: 2022-06-24 21:16:56
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 154