Opinie RIO dotyczące finansów

Utworzony: 2021-09-14 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie (RIO)

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 9/24/2021 z dnia 14 września 2021 r.

w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę Komańcza pożyczki długoterminowej w wysokości 4 934 235,36 zł
Utworzony: 2021-09-14 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie (RIO)

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 9/25/2021 z dnia 14 września 2021 r.

w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę Komańcza pożyczki długoterminowej w wysokości 236 175,66 zł
Utworzony: 2021-06-10 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie (RIO)

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 9/33/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Komańcza & udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Komańcza z wykonania budżetu gminy za 2020 r.
Utworzony: 2021-05-20 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie (RIO)

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 9/50/2021 z dnia 20 maja 2021 r.

sprawce: sprawozdania rocznego Wójta Gminy Komańcza z wykonania budżetu gminy za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Utworzony: 2021-03-03 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie (RIO)

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 9/87/2021 z dnia 3 marca 2021 r.

w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Komańcza, wynikającej z zaciągniętych zobowiązań.
Utworzony: 2021-01-12 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie (RIO)

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 1/91/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r.

w sprawie zbadania uchwały Nr XXVI/203/2020 Rady Gminy Komańcza z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza