> Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 1/91/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 1/91/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r.


Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po zbadaniu uchwały Nr XXVI/203/2020 Rady Gminy Komańcza z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza - działając na podstawie art. 11 ust.1 pkt 7 i ust.3 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137)
 


Data wytworzenia: 2021-01-12
Sporządzone przez: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie (RIO)
Data udostępnienia: 2022-06-24 20:57:39
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 178