> Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 9/50/2021 z dnia 20 maja 2021 r.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr 9/50/2021 z dnia 20 maja 2021 r.


sprawce: sprawozdania rocznego Wójta Gminy Komańcza z wykonania budżetu gminy za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego


Data wytworzenia: 2021-05-20
Sporządzone przez: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie (RIO)
Data udostępnienia: 2022-06-24 20:59:54
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 81