> Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr XXVIII/1699/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie nr XXVIII/1699/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.


Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po zbadaniu uchwały Nr XXXV/282/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza oraz uchwały Nr XXXVI/288/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza - działając na podstawie art. 11 ust 1 pkt 7 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137)

  1. Stwierdza, że uchwała Nr XXXV/282/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 października 2021 r. zmieniona uchwałą Nr XXXVI/288/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 10 listopada 2021 r. nie narusza prawa.
  2. Stwierdza, że w pozostałym zakresie uchwała Nr XXXVI/288/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 10 listopada 2021 r. nie narusza prawa.
  3. Umarza postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr XXVII/1594/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. 

Data wytworzenia: 2021-11-23
Sporządzone przez: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie (RIO)
Data udostępnienia: 2022-06-24 21:09:07
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 216