Obwieszczenia

Utworzony: 2021-10-22 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Ryszard Słowik (GPGK)

ZMIANY OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI OD 27 września 2021 oku

Szanowni Państwo w imieniu Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. z/s w Szczawnem informujemy, że 27 sierpnia 2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie  zatwierdził, na okres trzech kolejnyc
Utworzony: 2021-09-16 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Antoni Pomykała (p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Stosownie do art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),
Utworzony: 2021-08-12 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Wojewoda Podkarpacki

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji

że na wniosek złożony przez Gminę Komańcza, Komańcza 166, 38-543 Komańcza, została wydana przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 12 sierpnia 2021 r. decyzja Nr 2/26/21, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.
Utworzony: 2021-08-12 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Wojewoda Podkarpacki

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji

że na wniosek złożony przez Gminę Komańcza, Komańcza 166, 38-543 Komańcza, została wydana przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 12 sierpnia 2021 r. decyzja Nr 2/25/21, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.
Utworzony: 2021-07-22 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Wojewoda Podkarpacki

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o zebraniu dowodów

„Budowa odcinka sieci wodociągowej w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej, budowa studni wierconej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Komańcza” na działce nr ewid. 503/3 obręb 0008 Komańcza, na terenie kolejowym zamkniętym”,
Utworzony: 2021-07-22 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Wojewoda Podkarpacki

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o zebraniu dowodów

„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Komańcza” na działce nr ewid. 503/3 obręb 0008 Komańcza, na terenie kolejowym zamknięt
Utworzony: 2021-07-14 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Wojewoda Podkarpacki

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ramach zadania pn
Utworzony: 2021-07-14 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Wojewoda Podkarpacki

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadan
Utworzony: 2021-01-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Wojciech Wdowik

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.