> Zarządzenie nr 6/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 17 stycznia 2024 r.

Zarządzenie nr 6/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 17 stycznia 2024 r.


w sprawie powołania Komisji do odbiorów częściowych i odbioru końcowego zadania obejmującego dostawę, montaż i uruchomienie oczyszczalni ścieków w wersji z kontenera samonośnego w ramach modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Rzepedzi.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję do dokonania odbiorów częściowych i odbioru końcowego zadania obejmującego dostawę, montaż i uruchomienie oczyszczalni ścieków w wersji  
z kontenera samonośnego w ramach modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Rzepedzi, 

w składzie:

  1. Paweł Rysz – Przewodniczący Komisji;
  2. Barbara Cyran – Członek Komisji;
  3. Mirosław Bobowski – Członek Komisji.

§ 2

Komisja przeprowadzi odbiory częściowe i odbiór końcowy zadania wykonanego na podstawie umowy nr Wp.271.11.2023 z dnia 19 grudnia 2023 r., zawartej z Panem Michałem Cofałką prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: PROJ-SAN Michał Cofałka, ul. Konopnickiej 27, 42-622 Nowe Chechło.

§ 3

  1. Dla skutecznego dokonania odbioru wymagany jest skład komisji obejmujący minimum trzy osoby w tym przewodniczącego.
  2. W przypadku, gdy skład komisji uniemożliwia skuteczne dokonanie odbioru, czynności odbioru należy odroczyć do czasu zebrania się komisji w składzie umożliwiającym skuteczne dokonanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego.

§ 4

Komisja po dokonaniu odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót wykonanych na danych zadaniu sporządzi pisemny protokół.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2024-01-17
Sporządzone przez: Barbara Cyran (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-01-31 09:24:02
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 225