> Zarządzenie nr 21/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 12 lutego 2024 r.

Zarządzenie nr 21/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 12 lutego 2024 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), Uchwały Nr LVII/459/2023 z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej trzech do dziesięciu lat w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza oraz Uchwały Nr LXVI/513/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza

Wójt Gminy Komańcza
zarządza, co następuje

§ 1

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz o którym mowa w §1 wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Komańczy. Informację o miejscu i terminie wywieszenia wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Komańcza.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 


Data wytworzenia: 2024-02-12
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-02-15 10:56:42
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Edyta Opar
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 184