Obwieszczenia Wójta

Utworzony: 2021-07-15 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 15 lipca 2021 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ​​​​​​​„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą”
Utworzony: 2021-07-12 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 12 lipca 2021 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa sieci wodociągowej, budowa studni wierconej wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą przewidzianej do realizacji w miejscowości: Komańcza, na części działek nr ew.
Utworzony: 2021-07-05 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 5 lipca 2021 r.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2259 R Rzepedź – Kalnica – Mchawa w km od 0+400 do km 0+650 wraz z obiektem mostowym w km 0+500”, obejmującego działki nr ewid.: 159/5, 160/1, 161/3, 161/14, 163/5, 163/6 w miejscowości Rzepedź; 1/35, 326/3, 363/18, 370
Utworzony: 2021-07-02 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 02 lipca 2021 r.

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą.
Utworzony: 2021-07-01 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 01 lipca 2021 r.

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: Budowa sieci wodociągowej, budowa studni wierconej wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą
Utworzony: 2021-06-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021 r.

o opracowaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego” przewidzianej do realizacji na działce nr 68/73 położonej w Czystogarbie.
Utworzony: 2021-06-21 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 czerwca 2021r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Utworzony: 2021-05-12 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 12 maja 2021r.

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Utworzony: 2021-05-10 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 10 maja 2021r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Opublikowany: 2021-05-10 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 10 maja 2021r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego