Obwieszczenia Wójta

Utworzony: 2022-04-07 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 07 kwietnia 2022 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci oświetlenia drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smolnik”
Utworzony: 2022-03-23 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 18 marca 2022 r.

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb w ramach zadania: Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i
Utworzony: 2022-03-18 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 18 marca 2022 r.

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą.
Utworzony: 2022-02-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 lutego 2022 roku

Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., po
Utworzony: 2022-02-21 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 lutego 2022 roku

Wójt Gminy Komańcza działając na wniosek strony, na podstawie art. 113 § 1 w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 735), art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2
Utworzony: 2022-02-25 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 25 lutego 2022 roku

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb w ramach zadania: Bud
Utworzony: 2022-02-07 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 07 lutego 2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Utworzony: 2022-02-07 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 07 lutego 2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Utworzony: 2022-01-24 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie i przebudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb w ramach zadania: Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok
Utworzony: 2022-01-25 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 25 stycznia 2022 r.

o opracowaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb