Obwieszczenia Wójta

Utworzony: 2022-02-07 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 07 lutego 2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Utworzony: 2022-02-07 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 07 lutego 2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Utworzony: 2022-01-24 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie i przebudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb w ramach zadania: Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok
Utworzony: 2022-01-25 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 25 stycznia 2022 r.

o opracowaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb
Utworzony: 2022-01-18 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 18 stycznia 2022r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Utworzony: 2021-12-22 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 22 grudnia 2021 r.

​​​​​​​o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa pomnika - miejsca upamiętnienia internowanych w Zakładzie Karnym w Łupkowie wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu” przewidzian
Utworzony: 2021-12-08 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 08 grudnia 2021 roku

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Utworzony: 2021-11-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 listopada 2021 roku

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb w ramach zadania: Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb
Utworzony: 2021-11-04 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 04 listopada 2021 roku

„Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 897 w miejscowościach: Smolnik, Wola Michowa, Maniów i Szczerbanówka w km od ok. 47+700 do ok. 55+460 oraz w km od ok. 56+660 do ok. 58+756 na działkach ewidencyjnych nr: 316, 382/5, 318, 320/2, 412, 303/1, 285/1, 2
Utworzony: 2021-11-04 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 04 listopada 2021 roku

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego