Obwieszczenia Wójta

Utworzony: 2023-02-06 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 06 lutego 2023 r.

o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Utworzony: 2023-02-06 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 06 lutego 2023 r.

o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Utworzony: 2023-01-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 stycznia 2023 r.

o wydaniu w dniu 30 stycznia 2023 r., znak: Gn.6220.05.2022 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie mostu na potoku Smolniczek w ciągu drogi gminnej nr 117308R na działkach ewidencyjnych nr: 243, ...
Utworzony: 2023-01-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 stycznia 2023 r.

o wydaniu w dniu 30 stycznia 2023 r., znak: Gn.6220.05.2022 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie mostu na rzece Osława w ciągu drogi gminnej nr 117308R na działkach ewidencyjnych nr: 221, 230, ...
Utworzony: 2022-12-07 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 07 grudnia 2022 roku

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie mostu na potoku Smolniczek w ciągu drogi gminnej nr DG 117308R, na działkach ewidencyjnych nr: 243,....
Utworzony: 2022-12-07 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 07 grudnia 2022 roku

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie mostu na rzece Osława w ciągu drogi gminne nr DG 117308R, na działkach ewidencyjnych nr: 221, 230, 203/2
Utworzony: 2022-10-10 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 10 października 2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Utworzony: 2022-10-05 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 05 października 2022 r.

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Utworzony: 2022-10-04 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 04 października 2022 r.

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Utworzony: 2022-10-03 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 03 października 2022 r.

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego