Obwieszczenia Wójta

Utworzony: 2022-07-04 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza

Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 – etap I Radoszyce – Cisna"
Utworzony: 2022-06-23 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 23 czerwca 2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia drogowego w m. Nowy Łupków przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. 24, 26/1, 31/2 – obręb Nowy Łupków
Utworzony: 2022-06-23 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 23 czerwca 2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia drogowego w m. Wisłok Wielki, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. 14/12, 14/13, 14/14, 14/15 ...
Utworzony: 2022-06-21 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 20 czerwca 2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia drogowego w m. Duszatyn, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. 127/7, 127/8 – obręb Duszatyn, ...
Utworzony: 2022-06-21 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 czerwca 2022 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w miejscowości Rzepedź”
Utworzony: 2022-06-08 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 08 czerwca 2022 r.

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Przebudowa budynku dworca PKP w Komańczy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na funkcję usługową”
Utworzony: 2022-06-09 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 09 czerwca 2022r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Utworzony: 2022-06-09 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 09 czerwca 2022 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 897w miejscowościach: Smolnik, Wola Michowa, Maniów i Szczerbanówka w km od ok. 4
Utworzony: 2022-05-30 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 maja 2022r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Utworzony: 2022-05-11 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Joanna Szulc (Inspektor)

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 11 maja 2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kolumbarium na cmentarzu komunalnym w miejscowości Rzepedź, przewidzianej do realizacji na działce nr 131/59