Uchwały Rady Gminy

Utworzony: 2021-04-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Andrzej Ferenc

Uchwała nr XXX/239/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza.
Utworzony: 2021-04-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Monika Guśtak

Uchwała nr XXX/238/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Rzepedzi
Utworzony: 2021-04-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Monika Guśtak

Uchwała nr XXX/237/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Komańczy
Utworzony: 2021-04-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Uchwała nr XXX/236/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza
Opublikowany: 2021-05-06 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Uchwała nr XXX/235/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmian w  uchwale budżetowej  na 2021 rok
Utworzony: 2021-03-23 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Uchwała Nr XXIX/234/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
Utworzony: 2021-03-23 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka

Uchwała nr XXIX/233/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania publicznego
Utworzony: 2021-03-23 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Edyta Opar

Uchwała nr XXIX/232/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie uznania petycji za niezasługujące na uwzględnienie
Utworzony: 2021-03-23 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Edyta Opar

Uchwała nr XXIX/231/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie przekazania petycji według właściwości
Utworzony: 2021-03-23 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Kamila Sobolak

Uchwała nr XXIX/230/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komańcza na 2021 rok.