> Uchwała nr LIII/437/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 lutego 2023r.

Uchwała nr LIII/437/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 lutego 2023r.


w sprawie przyjęcia apelu.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2023 r. poz. 40). 

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Gminy Komańcza popiera Apel Rady Powiatu Sanockiego wyrażony uchwałą Nr LVI/594/2023 z dnia 31 stycznia 2023r., a skierowany do Ministerstwa Infrastruktury oraz do Ministerstwa Obrony Narodowej, o nadanie statusu linii znaczenia obronnego liniom kolejowym: nr 108 na odcinku Jasło – Sanok – Krościenko (Granica Państwa) oraz nr 107 na odcinku Zagórz – Łupków (Granica Państwa).

§ 2.

W związku z powyższym, Rada Gminy Komańcza zwraca się z apelem do Ministra Infrastruktury oraz Ministra Obrony Narodowej w przedmiotowej sprawie w formie własnego apelu. Treść apelu stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§ 3.

Apel przekazuje się do Ministerstwa Infrastruktury oraz do Ministerstwa Obrony Narodowej, a także do wiadomości: 

  1. Zarząd PKP PLK S.A;
  2. Lwowskiego Oddziału Kolei Ukraińskich;
  3. Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy; 
  4. Ambasady USA w Warszawie; 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Komańcza.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2023-02-14
Sporządzone przez: Jacek Kowalski (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-03-07 12:40:22
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 44