> Rejestr zmian

Rejestr zmian


Data utworzenia Tytuł Opis Autor
2021-05-20 12:48:21Rb-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2021Edycja treściTomasz Rachwał
2021-05-20 12:40:04Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 rokuDodanie załącznikaTomasz Rachwał