> Ogłoszenie o sesji

Ogłoszenie o sesji


Zawiadamia się mieszkańców, że dnia 10 listopada 2021 roku o godz16.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się

NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY

z następującym porządkiem obrad :

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wykonywania zadania z zakresu właściwości powiatu i wyrażeniu zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Sanockim w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadania publicznego jakim jest planowanie, budowa, modernizacja, utrzymanie i odnowa dróg.
  7. Zamknięcie obrad sesji.

Ze względu na trwający stan epidemii zachęcam do śledzenia transmisji live sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Komańcza

Adam Pasiniewicz


Data wytworzenia: 2021-11-09
Sporządzone przez: Maria Hryńczuk (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-11-09 23:39:32
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link