> Ogłoszenie Sesja

Ogłoszenie Sesja


Zawiadamia się mieszkańców, że dnia 27 października 2021 roku o godz. 8:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY

z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego.
 7. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego (PROJEKT I).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 r. (PROJEKT II).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 r. (PROJEKT III).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza (PROJEKT IV).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie darowizny przez Gminę Komańcza, od Województwa Podkarpackiego prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 473/2 o pow. 0,0604 ha położonej w Radoszycach, gm. Komańcza posiadającej księgę wieczystą nr KS1S/00056947/7, zabudowanej historycznym obeliskiem granicznym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie darowizny przez Gminę Komańcza, od Województwa Podkarpackiego prawa własności nieruchomości oznaczonych jako działki nr 12/1 o pow. 0,0048 ha i 12/2 o pow. 0,0571 ha położonych w miejscowości Rzepedź, gm. Komańcza posiadającej księgę wieczysta nr KS1S/00073798/2 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwał własnych w części.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Ze względu na trwający stan epidemii zachęcam do śledzenia transmisji live sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Komańcza

Adam Pasiniewicz


Data wytworzenia: 2021-10-21
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-10-22 10:40:38
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał