> Zarządzenie nr 94/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 1 października 2021 roku

Zarządzenie nr 94/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 1 października 2021 roku


w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) art. 33 ust. 3, art. 34 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r poz. 1775 ze zm.)

§1

W związku z zakończeniem realizacji zadań nałożonych na gminę w ramach prac spisowych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku zarządza się rozwiązanie Gminnego Biura Spisowego z dniem 1 października 2021 roku.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-10-01
Sporządzone przez: Maria Błażowska (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-10-21 08:17:29
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał