> Ogłoszenie o komisji

Ogłoszenie o komisji


Zawiadamia się mieszkańców, że w dniu 14 września 2021 roku o godz. 8:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Gminy Komańcza ds. budżetu.

Porządek posiedzenia :

 • Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok,
  2. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza,
  3. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Komańcza,
  4. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Komańcza działek nr 66/2 o pow. 0,1887 ha, nr 66/3 o pow. 0,0756 ha i nr 66/6 o pow. 0,0668 ha położonych w Komańczy, stanowiących własność osoby fizycznej,
  5. wyrażenia woli współdziałania i zawarcia przez Gminę Komańcza porozumienia dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności,
  6. utworzenia Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego,
  7. przyjęcia Statutu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego,
  8. przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Komańcza.
 • Sprawy różne.

W związku z trwającym stanem epidemii proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Przewodniczący
KOMISJI DS. BUDŻETU

Jarosław Dołżycki


Data wytworzenia: 2021-09-07
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-09-07 14:03:21
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał