> Ogloszenie o odwołaniu przetargu

Ogloszenie o odwołaniu przetargu


Wójt Gminy Komańcza odwołuje II pisemny przetarg ofertowy z dnia 17.08.2021r. na sprzedaż drewna na pniu pozyskanego w miejscowości Turzańsk na działkach leśnych nr ew. 409/1,409/4, 409/5, 409/8, 408/8 ,245, 413 i 135/2 oddział 2c, 2d, 2f, 2g, 2h, 2i 2j, 2k, 2l, 2m”, stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Komańcza zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu własności Gmina Komańcza na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2029 r.

Odwołanie przetargu następuje z powodów organizacyjnych i z uwagi na zaistnienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że sprzedaż drewna nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia.


Data wytworzenia: 2021-08-20
Sporządzone przez: Kamila Sobolak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-08-20 10:59:41
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał