> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 lipca 2021 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 lipca 2021 r.


Zgodnie art. 49a oraz art. 49§2 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 735)

ZAWIADAMIAM

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego” przewidzianej do realizacji na działce nr 68/73 położonej w Czystogarbie.

STRONY POSTĘPOWANIA

mogą składać uwagi i wnioski oraz zapoznać się, przed wydaniem decyzji, z całością zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie w Urzędzie Gminy Komańcza pok. 17 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń, oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.


Data wytworzenia: 2021-07-28
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-07-28 13:22:08
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał