> Ogłoszenie o komisji

Ogłoszenie o komisji


Zawiadamia się mieszkańców, że w dniu 28 lipca 2021 r. o godzinie 9.45 w Ośrodku Kultury w Szczawnem odbędzie się POSIEDZENIE KOMISJI ds. SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY KOMAŃCZA z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Analiza skargi na bezczynność Wójta Gminy Komańcza wniesionej dnia 29 czerwca 2021r.
  3. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Piotr Trzaska


Data wytworzenia: 2021-07-23
Sporządzone przez: Maria Hryńczuk (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-07-26 07:43:50
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał