> Ogłoszenie o sesji

Ogłoszenie o sesji


Zawiadamia się mieszkańców, że dnia 28 lipca 2021 roku o godz. 10:00 w Ośrodku Kultury w Szczawnem odbędzie się  NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY

z następującym porządkiem obrad :

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (PROJEKT I).
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Komańcza długoterminowej pożyczki (PROJEKT II).
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Komańcza długoterminowej pożyczki (PROJEKT III).
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza (PROJEKT IV).
  8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu i symboli Gminy Komańcza oraz zasad ich używania.
  10. Zamknięcie obrad sesji.

Ze względu na trwający stan epidemii zachęcam do śledzenia transmisji live sesji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Komańcza.

Przewodniczący

Rady Gminy Komańcza

Adam Pasiniewicz


Data wytworzenia: 2021-07-23
Sporządzone przez: Maria Hryńczuk (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-07-26 07:37:02
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał