> Zarządzenie nr 75/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 15 lipca 2021 r.

Zarządzenie nr 75/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 15 lipca 2021 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2021 r.

Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U z 2021r. poz. 305

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 500,00 zł 

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

500,00

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

 

 

 

RAZEM

500,00

 

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 500,00zł 

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

500,00

70095

 

Pozostała działalność

500,00

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

 

 

 

RAZEM

500,00

 

§2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-07-15
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2021-07-15 14:56:36
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał