> Uchwała Nr XXXII/248/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021 roku

Uchwała Nr XXXII/248/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021 roku


w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Komańcza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4a i 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), uchwala się,
co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu Raportu o stanie Gminy Komańcza za 2020 rok i po zakończeniu debaty nad tym Raportem postanawia się udzielić wotum zaufania Wójtowi Gminy Komańcza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-06-30
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-07-07 12:10:30
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał