> Ogłoszenie o komisji

Ogłoszenie o komisji


Zawiadamia się mieszkańców, że dnia 9 czerwca 2021 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Gminy Komańcza w pokoju nr 11 odbędzie się Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Komańcza

Z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia. 
  2. Analiza wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
  3. Wystąpienie do Rady Gminy Komańcza i Regionalnej Izby Obrachunkowej z wnioskiem o absolutorium dla Wójta Gminy.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Komańcza

Joanna Mokrzycka


Data wytworzenia: 2021-06-01
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-06-02 10:16:19
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał