> Zarządzenie nr 56/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 maja 2021 r.

Zarządzenie nr 56/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 maja 2021 r.


w sprawie odwołania i wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Komańcza

Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zarządza się co następuje:

§1

Z dniem 31 maja 2021r. odwołuję z funkcji Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Komańcza Pana Grzegorza Łybyk.

§2

Z dniem 01 czerwca 2021r. powołuję na Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Komańcza Pana Miłosza Kuna.

§3

Ramowy zakres zadań Inspektora Ochrony Danych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§4

Traci moc Zarządzenie nr 5/2020 Wójta Gminy Komańcza z dnia 23 stycznia 2020r. w sprawie odwołania i wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Komańczy.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Sporządzone przez: Marta Petryk
Data udostępnienia: 2021-05-27 07:46:52
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link