> Ogłoszenie o sesji w dniu 24 maja 2021 r.

Ogłoszenie o sesji w dniu 24 maja 2021 r.


Zawiadamia się mieszkańców, że dnia 24 maja 2021 roku o godz. 8:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY 

z następującym porządkiem obrad :
 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji: protokół nr XXX z dnia 28 kwietnia 2021 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego
  na realizację zadania publicznego (PROJEKT I).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (PROJEKT II).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (PROJEKT III).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza (PROJEKT IV).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

Ze względu na trwający stan epidemii zachęcam do śledzenia transmisji live sesji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Komańcza.

Przewodniczący

Rady Gminy Komańcza

Adam Pasiniewicz


Data wytworzenia: 2021-05-20
Sporządzone przez: Edyta Opar
Data udostępnienia: 2021-05-21 11:33:45
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał