> Zarządzenie nr 51/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 maja 2021 r.

Zarządzenie nr 51/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 maja 2021 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2021 r.

Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U z 2021r. poz. 305)

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

  1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 2 014,30 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

801

 

 

Oświata i wychowanie

2 014,30

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolna

617,15

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

617,15

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

1 397,15

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 397,15

 

 

 

RAZEM

2 014,30

  1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 2 014,30 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

801

 

 

Oświata i wychowanie

2 014,30

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

617,15

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

617,15

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
i innych formach wychowania przedszkolnego

1 397,15

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 397,15

 

 

 

RAZEM

2 014,30

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-05-13
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka
Data udostępnienia: 2021-05-20 15:27:00
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał