> Zarządzenie nr 24/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 lutego 2021 r.

Zarządzenie nr 24/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 lutego 2021 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2021 r.

Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U z 2021r .poz. 305)

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

  1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 20 000,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

600

 

 

Transport i łączność

15 000,00

60016

 

Drogi publiczne gminne

15 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

5 000,00

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5 000,00

4430

Różne opłaty i składki

5 000,00

 

 

 

RAZEM

20 000,00

  1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 20 000,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

600

 

 

Transport i łączność

15 000,00

60016

 

Drogi publiczne gminne

15 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

15 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

5 000,00

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5 000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

 

 

 

RAZEM

20 000,00

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-02-26
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka
Data udostępnienia: 2021-05-20 15:09:15
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał