> Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2021

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2021


Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2021


Data wytworzenia: 2021-04-29
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka
Data udostępnienia: 2021-05-20 12:41:19
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał