> Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020


Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020


Data wytworzenia: 2021-03-15
Sporządzone przez: Maria Grabek
Data udostępnienia: 2021-05-13 16:39:15
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał