> Uchwała nr XXX/240/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 kwietnia 2021 roku

Uchwała nr XXX/240/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 kwietnia 2021 roku


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat drogą bezprzetargową nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na cele rolne

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1990 ze zm.)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Wyraża zgodę na wydzierżawienie na kolejne 3 lata drogą bezprzetargową, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy tj. Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Szczawnem nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza, z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego położonych w obrębach ewidencyjnych: Jawornik, Komańcza, Radoszyce, Turzańsk, oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki nr ewid.:

1) 13/3 o pow. 9,9218 ha w Jaworniku, objętej KW Nr KS1S/00053778/0, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

2) 17/4 o pow. 26,5781 ha w Jaworniku, objętej KW Nr KS1S/00053778/0, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

3) 17/5 o pow. 26,5931 ha w Jaworniku, objętej KW Nr KS1S/00053778/0, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

4) 17/6 o pow. 0,9142 ha w Jaworniku, objętej KW Nr KS1S/00053778/0, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

5) 17/8 o pow. 17,4501 ha w Jaworniku, objętej KW Nr KS1S/00053778/0, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

6) 17/9 o pow. 17,4520 ha w Jaworniku, objętej KW Nr KS1S/00053778/0, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

7) 17/10 o pow. 5,9214 ha w Jaworniku, objętej KW Nr KS1S/00053778/0, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

8) 23/1 o pow. 29,3222 ha w Jaworniku, objętej KW Nr KS1S/00053778/0, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

9) 25/1 o pow. 6,0515 ha w Jaworniku, objętej KW Nr KS1S/00053778/0, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

10) 31/1 o pow. 22,6173 ha w Jaworniku, objętej KW Nr KS1S/00053778/0, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

11) 428/4 o pow. 1,9225 ha w Komańczy, objętej KW Nr KS1S/00028166/3, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

12) 432 o pow. 1,0832 ha w Komańczy, objętej KW Nr KS1S/00072609/4, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

13) 284/2 o pow. 2,6468 ha w Radoszycach, objętej KW Nr KS1S/00056614/4, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

14) 415/8 o pow. 11,1646 ha w Radoszycach, objętej KW Nr KS1S/00063880/1, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

15) 135/2 o pow. 4,4291 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00028342/1, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

16) 216 o pow. 0,1732 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

17) 222 o pow. 0,9380 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

18) 223 o pow. 1,0661 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

19) 224 o pow. 1,5988 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

20) 225 o pow. 1,0000 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

21) 226 o pow. 0,8811 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

22) 227 o pow. 0,9684 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

23) 228 o pow. 1,1883 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

24) 229 o pow. 0,4630 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

25) 230 o pow. 0,6733 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

26) 231 o pow. 0,7445 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

27) 232 o pow. 0,9451 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

28) 234 o pow. 0,9749 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

29) 236 o pow. 1,0388 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

30) 237 o pow. 1,1291 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

31) 238 o pow. 1,0385 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

32) 239 o pow. 1,3151 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

33) 240 o pow. 0,8524 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

34) 241 o pow. 0,9532 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

35) 244 o pow. 1,5307 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

36) 245 o pow. 1,9327 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,

37) 408/8 o pow. 121,6268 ha w Turzańsku, objętej KW Nr KS1S/00053779/7, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-04-28
Sporządzone przez: Joanna Szulc
Data udostępnienia: 2021-05-06 13:08:55
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał