> Petycja - Fundacja Tradycyjne Podkarpacie

Petycja - Fundacja Tradycyjne Podkarpacie


Z troski o tradycyjne wartości, jakimi od zawsze kierowali się mieszkańcy naszego regionu, oraz w obliczu wyzwań dzisiejszych czasów, przesyłamy Państwu niniejszą Petycję wraz z gotowym projektem Uchwały.
 
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie otrzymania tej korespondencji, jak również o informację o postępowaniu związanym z tą naszą Petycją, którą zamieszczamy poniżej, oraz przesyłamy w dokumencie załączonym.
 
Z wyrazami szacunku,
Jacek Ćwięka
Fundacja "Tradycyjne Podkarpacie"
Mała k/Ropczyc 136
39-107 Niedźwiada
Mail: tradycyjnepodkarpacie@gmail.com
Tel.: +48 507 747 319

PETYCJA

Działając zgodnie z artykułem 63 Konstytucji RP, oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach dających nam prawo do składania petycji w interesie publicznym, a także artykułem 18b ustawy o samorządzie gminnym, wzywamy Radę Gminy Komańcza do rozpatrzenia poniżej petycji i pilnego przyjęcia uchwały o treści poniższej.

UCHWAŁA

Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z powyższym za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców Gminy Komańcza z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Działania rozumiemy jako regulacje prawne, a także wywieranie medialnej czy społecznej presji na urzędników czy funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe zachęcające do jakiejkolwiek formy segregacji mieszkańców Gminy Komańcza.

Jednocześnie przed rozpoczęciem zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, planowanych od 2021 r., których eksperymentalnymi biorcami mają być także mieszkańcy Gminy Komańcza, uznajemy za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy artykułem 39 Konstytucji RP zabraniającej poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

Z poważaniem, 

Jacek Ćwięka

Prezes Fundacji Tradycyjne Podkarpacie

Wyrażamy zgodę na ujawnianie na stronie internetowej naszych danych osobowych oraz administrowanie naszymi danymi zgodnie z przepisami RODO.


Sporządzone przez: Edyta Opar
Data udostępnienia: 2021-03-15 08:11:48
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link