> Ogłoszenie o sesji w dniu 28 kwietnia 2021 r.

Ogłoszenie o sesji w dniu 28 kwietnia 2021 r.


Zawiadamia się mieszkańców, że dnia 28 kwietnia 2021 roku o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Komańczy odbędzie się NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji: protokół nr XXIX z dnia 23 marca 2021 r.
 5. Wręczenie zaświadczenia i złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Komańczy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Rzepedzi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat drogą bezprzetargową nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na cele rolne.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat drogą bezprzetargową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza położonej
  w Nowym Łupkowie oznaczonej jako działka nr 10 o pow. 4,8029 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KS1S/00027842/9, z przeznaczeniem na cele rolne.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Ze względu na trwający stan epidemii zachęcam do śledzenia transmisji live sesji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Komańcza.

Przewodniczący

Rady Gminy Komańcza

Adam Pasiniewicz


Data wytworzenia: 2021-04-22
Sporządzone przez: Edyta Opar
Data udostępnienia: 2021-04-22 13:38:53
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał