> Ogłoszenie o sesji w dniu 23 marca 2021 r.

Ogłoszenie o sesji w dniu 23 marca 2021 r.


Zawiadamia się mieszkańców, że dnia 23 marca 2021 roku o godz. 9:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Komańczy odbędzie się NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji: nr XXVII z dnia 28 stycznia 2021 r. i nr XXVIII
  z dnia 24 lutego 2021 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (PROJEKT I).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwały własnej w części.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwały własnej w części.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości: Kulaszne, Szczawne i Radoszyce na rzecz użytkowników wieczystych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komańcza w 2021 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Ze względu na trwający stan epidemii zachęcam do śledzenia transmisji live sesji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Komańcza.

Przewodniczący

Rady Gminy Komańcza

Adam Pasiniewicz


Sporządzone przez: Edyta Opar
Data udostępnienia: 2021-03-18 13:33:51
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link