> Petycja w sprawie szczepionek

Petycja w sprawie szczepionek


Szanowni Państwo,

Celem Petycji jest troska o dobro wspólnoty, o zdrowie i edukację społeczeństwa, wspólnot, społeczności lokalnej. Petycja porusza bardzo ważne zagadnienie, jakim jest stosowanie preparatów, które są obecnie w fazie badań.

Dla „szczepionki" Pfizer BioNTech badania podstawowe skończą się 3 sierpnia 2021, a końcowe badania planowane są na 31 stycznia 2023r. Termin zakończenia badań dla szczepionki Astra Zeneca przypada dopiero w kwietniu 2024r.

Study to Describe the Safety, Tolerability, Immunogenicity, and Efficacy of RNA Vaccine Candidates Against COVID-19 in Healthy Individuals - Full Text View - ClinicalTrials.gov 

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728

Nigdy wcześniej nie przeprowadzano na taką skalę eksperymentów na ludziach przy zastosowaniu technik transgenicznych.

Wasi wyborcy, sąsiedzi powinni o tym wiedzieć i świadomie podejmować decyzję ryzyka związanego z eksperymentem medycznym.

Kodeks Norymberski zakazuje przeprowadzania eksperymentów medycznych na ludziach bez przestrzegania 10 zasad, jak zwłaszcza: 

  1. Dobrowolna zgoda uczestnika eksperymentu jest absolutnie niezbędna.
  2. Eksperyment powinien przynosić korzyści dla dobra społeczeństwa, niemożliwe do osiągnięcia za pomocą innych metod lub środków.

Warto też przypomnieć niektóre inne zasady tego kodeksu, które stanowią m. in., że:

- eksperymenty powinny być przeprowadzone uprzednio na zwierzętach

- nie wolno przeprowadzać eksperymentów, jeżeli istnieje a priori powód, by sądzić, że grozi śmierć lub uszkodzenie ciała,

- eksperymenty mogą byćprzeprowadzone wyłącznie przez wykwalifikowanych naukowców.

To, co nazywają szczepionką, nie podlega pod definicję szczepionki. Jest to raczej nowatorska nieprzebadana do końca terapia genowa dokonywana na zdrowych ludziach.

Należałoby też zapytać, po co zmuszać organizm człowieka poprzez wprowadzania mRNA do produkcji białka wirusa, na który nasz organizm będzie wytwarzał stale coraz więcej przeciwciał, nawet kiedy wirus ten zniknie i będzie tylko historią. Konsekwencje będą bardzo poważne, m.in. choroby autoimmunologiczne.

Nie jest też prawdą, że szczepienia są za darmo.

Za wszystko płacimy my podatnicy, tak jak i pomagać będziemy finansowo ludziom poszkodowanym po terapii genowej.

Szczepiąc się nie uratujesz nikomu życia i nie wiadomo, czy są one skuteczne.

Obecnie śmiertelność z powodu tego wirusa wynosi 0,25%, czyli tyle, co przy zwykłej sezonowej grypie. Nie istnieje więc żadna wyższa konieczność, która tłumaczyłaby przeprowadzanie takich eksperymentów medycznych.

Prosimy o rozpowszechnienie wśród waszej społeczności informacji o możliwych skutkach zdrowotnych poddania się szczepieniu przeciw COVID-19.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r.o petycjach (Dz. UZ z 2018 p 870) petycja powinna zostać zarchiwizowana w zasobach urzędu oraz opublikowana na stronach BIP urzędu.

Prosimy o informację kiedy nasza petycja zostanie opublikowana na stronie internetowej urzędu.

Serdecznie pozdrawiam

Anna Szmelcer

mikrobiolog

Przewodnicząca Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO

Więcej informacji na stronie www.polskawolnaodgmo.org


Data wytworzenia: 2021-03-09
Sporządzone przez: Edyta Opar
Data udostępnienia: 2021-03-15 14:49:28
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał