> Postanowienie nr 7/2021 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 1 marca 2021 r.

Postanowienie nr 7/2021 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 1 marca 2021 r.


w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Komańczy

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Komisarz Wyborczy w Krośnie II postanawia, co następuje:

§1

W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Komańcza zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2021 r., powołuje się Gminną Komisję Wyborczą w Komańczy, z siedzibą w Urzędzie Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166,1 piętro, pokój nr 11, w składzie:

  1. Maria Magdalena Błażowska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Turzańsk
  2. Andrzej Ferenc, zgłoszony przez KWW JAN FARBANIEC (uzupełnienie składu), zam. Komańcza
  3. Krystyna Anna Galik-Harhaj, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Komańcza
  4. Monika Guśtak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Radoszyce
  5. Maria Anna Hryńczuk, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Rzepedź
  6. Renata Anna Kusy, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Komańcza
  7. Marta Petryk, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Rzepedź
  8. Jolanta Anna Tchoryk, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Dołżyca
  9. Anna Renata Wiszniewski-Tchoryk, zgłoszona przez KWW JAN FARBANIEC, zam. Dołżyca

§2

Skład Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Krośnie II oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Komańczy.

§3

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-03-01
Sporządzone przez: Marta Petryk
Data udostępnienia: 2021-03-01 13:29:41
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał