> Zarządzenie nr 1/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 20 stycznia 2021 r.

Zarządzenie nr 1/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 20 stycznia 2021 r.


w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§1

W związku z zakończeniem realizacji zadań nałożonych na gminę w ramach prac spisowych Powszechnego Spisu Rolnego 2020 zarządza się rozwiązanie Gminnego Biura Spisowego z dniem 22 stycznia 2021 roku.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data udostępnienia: 2021-01-21 09:28:25
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link