> Ogłoszenie o sesji w dniu 24 lutego 2021 r.

Ogłoszenie o sesji w dniu 24 lutego 2021 r.


Zawiadamia się mieszkańców, że dnia 24 lutego 2021 roku o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Komańczy odbędzie się NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY

z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (PROJEKT I).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (PROJEKT II).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użytkowanie na okres 7 lat, drogą bezprzetargową części nieruchomości o nr ew. 17/7 o pow. 0,05 ha położonej w Jaworniku, stanowiącej własność Gminy Komańcza dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00053778/0, z przeznaczeniem dla Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Komańczy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Rzepedzi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionych dnia 16 grudnia 2020 r., 28 grudnia 2020 r. i 19 stycznia 2021 r.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Ze względu na trwający stan epidemii zachęcam do śledzenia transmisji live sesji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Komańcza.

Przewodniczący

Rady Gminy Komańcza

Adam Pasiniewicz


Data wytworzenia: 2021-02-18
Sporządzone przez: Edyta Opar
Data udostępnienia: 2021-02-19 12:09:51
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał