> Uchwała nr XXVII/207/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021 r.

Uchwała nr XXVII/207/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021 r.


w sprawie wykreślenia radnego ze składu osobowego Komisji Rady Gminy Komańcza ds. Budżetu.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 14 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały nr VI/56/2019 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Komańcza

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§ 1

Ze składu osobowego Komisji Rady Gminy Komańcza ds. Budżetu wykreśla się Pana Romana Antosza w związku z wygaśnięciem mandatu radnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-01-28
Sporządzone przez: Edyta Opar
Data udostępnienia: 2021-02-17 13:16:20
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał