> Stanowisko ds. wymiaru podatku i zamówień publicznych

Stanowisko ds. wymiaru podatku i zamówień publicznych


Pracownik Iwona Miszczyszyn

Tel.: 13 467 70 35 wew. 37

e-mail: imiszczyszyn@komancza.pl

 

Do zadań z zakresu podatków należy w szczególności:

 1. Dokonywanie wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i podatku leśnego dla osób fizycznych i prawnych.
 2. Wydawanie decyzji ustalających i określających wysokość zobowiązań podatkowych.
 3. Prowadzenie spraw z zakresu realizacji obowiązku w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych.
 4. Prowadzenie ewidencji podatków.
 5. Gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu.
 6. Prowadzenie spraw z zakresu stosowania obowiązujących ulg i zwolnień z podatków i opłat lokalnych tj. umorzenia, odroczenia, rozkładania na raty zaległości podatkowych.
 7. Kontrola powszechności opodatkowania.
 8. Wydawanie zaświadczeń i informacji o stanie majątkowym.
 9. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych.
 10. Prowadzenie spraw dotyczących zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej, w tym przygotowywanie  postanowień i decyzji w tym zakresie oraz rozliczenie dotacji.
 11. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowisk i poborem opłaty targowej.
 12. Sporządzanie kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych z zakresu realizacji podatków.
 13. Opracowywanie projektów uchwał podatkowych w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych.

 

Do pozostałych zadań w ramach stanowiska należy:

 1. Prowadzenie procedur dotyczących zamówień publicznych, wobec których stosuje się przepisy ustawy dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.).
 2. Sporządzanie i realizacja przelewów bankowych.
 3. Prowadzenie księgowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Data wytworzenia: 2020-09-01
Sporządzone przez: Tomasz Rachwał (Informatyk)
Data udostępnienia: 2020-09-08 14:35:24
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link